Kapcsolódó alrendszer

Okos kormányzás

Dublin Dashboard

A Dublin Dashboard a város minden területéről valós idejű információkat, idősoros indikátorokat és interaktív térképeket jelenít meg a városlakók, a közszférában és vállalkozásokban dolgozó szakemberek részére. Ez a felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy részletes, naprakész információkat szerezzenek a városról, amely segíti őket a mindennapi döntéshozatalban, és elősegíti a tényeken alapuló elemzéseket is. A Dublini Dashboard összegyűjti a főbb adatforrásokból származó adatokat, hogy belőlük számos interaktív adatmegjelenítést

Milton Keynes Data Hub

A Milton Keynes Data Hub egy díjnyertes adatplatform, amely különböző forrásokból származó, nagy mennyiségű adat gyűjtését, integrálását és felhasználását támogatja. Az adatkészletek közé tartoznak a helyi és nemzeti nyílt adatok, a kulcsfontosságú infrastrukturális hálózatok (energia, közlekedés, víz) adatai, szenzorhálózatok (pl. Időjárási és szennyezési adatok), közösségi média és a mobilalkalmazások adatai.

WindyGrid - valós idejű városi adatszolgáltatás

Chicago városában egy ember egy laptoppal és a MongoDB technológiával 4 hónap alatt elindított egy olyan nemzeti szinten is egyedülálló projektet, amely az önkormányzati adatok valós idejű elemzésére és felhasználására alkalmas. A 'WindyGrid'-nek elnevezett intelligens platform naponta 7 millió adatot gyűjt össze különböző városi szervezeti egységektől. A rendszer kreatív módon párosítja a térképes megjelenítéseket a MongoDB-alapú elemzésekkel, így betekintést nyerhetünk a város valós idejű működésébe.

Városi adatszolgáltatás Koppenhágában

Koppenhága kitartóan halad a 2025-re tervezett okos, szén-dioxid semleges várossá válás felé. E cél elérése érdekében a város olyan okos város programokat indít, mint az intelligens világítás, az érzékelő-alapú forgalomirányítás, az okos épületfelügyelet és így tovább. Eddig az egyes okos városi kezdeményezésekből származó adatokat külön rendszerekben tárolták. A koppenhágai önkormányzat és a Hitachi közösen egyesítették a különálló rendszereket és létrehoztak egy integrált adatszolgáltatást.

Környezeti paraméterek monitorizálása Santanderben

Az Okos Santander projekt keretében, amelyben számos vállalat és intézmény vesz részt, olyan környezeti tényezőket vizsgáló szenzorokat, kamerákat és kijelzőket telepítenek, amelyek által a városlakók és a városvezetők hasznos információkhoz juthatnak. Összesen 750 úgynevezett Waspmote szenzort alkalmaznak a különböző paraméterek, például a zaj, a hőmérséklet, a fényerő és a szén-monoxid mérésére. A várost 22 zónára osztották fel, és mindegyik zóna egyedi hálózati paraméterrel rendelkezik a megkülönböztethetőség érdekében. Az adatokat a kiépített hálózat segítségével gyűjtik egy felhőbe.

Nyitott és Agilis Okos Városok

A Nyitott és Agilis Okos Városok kezdeményezés (OASC) egy nonprofit szervezet, amelynek célja, hogy teret adjon az okos város kezdeményezéseknek. A szervezet 2015-ben jött létre, és mára már több mint 120 város képviselteti magát benne. Magyarországról Miskolc, Szolnok és Kaposvár vesz részt a kezdeményezésben. Az OASC olyan fejlesztési módokat hoz lére, amelyek mind a városon belül, mind a városok között alkalmazhatóak. Az OASC elősegíti az okos városok legjobb gyakorlatainak megosztását, a létrejött eredmények összehasonlítását.

MODA - New York adatelemzési osztálya

A New York-i polgármesteri hivatal adatelemzési osztálya (MODA) a város által elérhető adatokat összegyűjti és elemzi a közbiztonság és az életminőség javítása érdekében. Az osztály különböző elemző módszereket használ a kockázatok rangsorolására, a szolgáltatások hatékonyabbá tételére, a jogszabályok hatékonyabb érvényesítésére és az átláthatóság növelésére. A MODA  felkészült egy esetleges katasztrófahelyzetben az erőforrások leghatékonyabb elosztására.

Tel Aviv iView

Tel Aviv önkormányzat térinformatikai rendszere, az iView elősegíti a városi tervezési folyamatoka, a közösségi, közlekedési, turisztikai, oktatási és kulturális területeken. Városlakóként térképi adatokat lehet lekérdezni a lakóhely környezetéről: óvodákról, iskolákról, parkokról, gyógyszertárakról, közösségi központokról, kültéri szobrokról. Városfejlesztőkén lekérdezhetőek a közművek infrastruktúrális hálózatai, és elérhetőek a területrendezési tervek dokumentumai is. A turisták számára megtekinthetőek a városi turisztikai, szabadidős és kulturális helyszínei.

Tel Aviv Open Data

Tel Aviv önkormányzata a városi adatok hozzáférhetőségének és átláthatóságának javítása érdekében a nyilvánosság számára is megosztja a nem bizalmas jellegű adatbázisait. Ezek az adatkörök a közösségi ügyekkel, a kultúrával, a közegészségüggyel, a költségvetéssel, a statisztikai adatokkal és a biztonsággal kapcsolatosak. Az adatmegosztás érdekében az önkormányzat egy open data honlapot hozott létre, ahol az adatokat bárki olvashatja, letöltheti és elemezheti azokat.