Kapcsolódó alrendszer

Okos kormányzás

T-City Városőrző (eNoto)

Olyan képfeldolgozáson alapuló rendszer, amely nem igényli vezetékes hálózat kiépítését, mobil hálózaton is működik. Automatikusan képes a képek feldolgozása alapján riasztást adni, nem igényel folyamatos élőerős felügyeletet, a rendszámadatok kiértékelése/rendezése is lényegesen egyszerűbb, mint több órányi képanyag átnézése esetében. A rendszer tesztelése során megoldható a felismert rendszámadatok valós idejű összevetése a körözési adatokkal, de lehetőséget biztosít helyi megfigyelés beállítására is.

Centro de Operações Prefeitura Do Rio (Irányítóközpont, Rio de Janeiro)

Egy 50 operátorral működő irányítóközpont, amely 30 különböző önkormányzati szervet és hatóságot fog össze egy integrált központba, amely figyelemmel kíséri az időjárást, a közlekedést és a város aktuális egyéb aspektusait, és gyors, hatékony beavatkozásra képes krízisek és vészhelyzetek esetén, összekapcsolt infokommunikációs technológiák segítségével. Mindemellett a városlakók teljes körű elérése érdekében a tájékoztatás a weboldalukon, Facebookon, Twitteren kivül hagyományos SMS-ben is zajlik.

Digitális Útfelügyelet – baleseti menedzsment

Biztosítja, hogy a mentőszolgálatok elvárt időn belül megérkezzenek a baleseti helyszínekre. A szolgáltatás a mentőszolgálatok gépjárműveit beköti a forgalomirányítási rendszerbe. Ez lehetővé teszi, hogy sávokat szabadítsanak fel számukra, hidakat, sorompókat tartsanak zárva, illetve a lehető leggyorsabb útvonalon navigálják őket, valós idejű közlekedési információk alapján.

NemID (elektronikus azonosítás és aláírás)

A NemID Dánia elektronikus azonosításra és aláírásra alkalmas rendszere, melyet a bankszektorral együttműködve fejlesztettek ki. Segítségével különböző köz- és magánszolgáltatások érhetők el elektronikusan. A bankkártya méretű eszköz egyszer használatos jelszavakat generál, ami a felhasználói névvel együtt  hozzáférést biztosít a szolgáltatáshoz, melyet aktuálisan igénybe kíván venni a felhasználó.

T-City Szolnok

A T-City a Magyar Telekom és Szolnok megyei jogú város közös, többéves fejlesztési és innovációs programja. 2009-ben indult el azzal a céllal, hogy a szolnokiak a legkorszerűbb távközlési, informatikai és tartalmi szolgáltatásokat próbálhassák ki, tesztelhessék. A programban részt vevő lakosok, intézmények és önkormányzati szervezetek tapasztalataikkal, visszajelzéseikkel járulnak hozzá a piaci bevezetés előtt a szolgáltatások tökéletesítéséhez.

Vancouver – digitális stratégia

A város Digitális Stratégiája a különböző szereplők – városlakók, hivatalok, vállalkozások – közötti többirányú, digitális kapcsolattartás javításán dolgozik. Cél, hogy a városlakók és vállalkozások könnyen kapcsolatba léphessenek a hatóságokkal digitális csatornák segítségével. Ennek érdekében stratégiai befektetésekkel és partneri kapcsolatokkal a város komoly digitális infrastruktúrát épített ki, ezt folyamatosan fejleszti. Vancouver a világ egyik vezető városa az innováció és a digitális gazdaság növekedésének támogatásában.

SeeClickFix (nem sürgősségi bejelentő)

Mobil alkalmazások és online eszközök, melyekkel a városlakók bejelentései megfelelő információval ellátva a megfelelő helyre jutnak el. A városlakók a város által kiválasztott témákkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban tehetnek bejelentést akár a helyszínről, telefonjuk segítségével, akár otthonról egy weboldalon keresztül. A hatóságok munkatársai egyenesen az esetek helyszínéről tehetnek jelentést, és ott helyben megkezdhetik a probléma elhárításának menedzselését. A felhasználói felületek és elérhető szolgáltatások a megrendelő önkormányzat igényeihez szabhatók.

Commonwealth Connect (nem sürgősségi bejelentő)

Az alkalmazás segítségével a városlakók és a városba látogatók jelezhetik a megfelelő városi hatóságok felé a környezetükkel kapcsolatos problémákat. A beérkező kéréseket helyadattal és fotóval rögzítik, segítve a panaszra adható minél gyorsabb és hatékonyabb választ. Minden városvezetés maga állíthatja össze, milyen szolgáltatás típusok legyenek elérhetők a felhasználói felületen. A felhasználói felületről egyéb önkormányzati szolgáltatások és információk is elérhetővé tehetők.

Street Bump (nem sürgősségi bejelentő)

Az alkalmazás segítségével a városlakók aktívan hozzájárulhatnak környezetük épségének megóvásához. Okostelefonjuk segítségével utazás közben adatokat gyűjtenek az általuk éppen használt utak állapotáról. A fenntartó hatóságok valós idejű adatokhoz jutnak az esetleges problémákról, és a folyamatos felügyelet révén hatékonyabban tervezhetik a hosszú távú beruházásokat.